53 câu đối hay được khắc lên bàn thờ gia tiên và trên lăng mộ

Câu đối từ xưa đã được người xưa phân vào loại văn biền ngẫu, câu đôi thôgn thường có hai vế đối nhau, chúng nhằm nêu lên những thông điệp về một ý chí, một quan điểm hay tình cảm của những người viết trước một sự việc nào đó đã sảy ra trong cuộc sống xã hội hàng ngày.
Mỗi loại câu đối thì chúng đều có những ý nghĩa khác nhau và được dung vào những nới và thời điểm khác nhau như câu đối chúc mừng, câu đối vui thường được sử dụng trong những ngày lễ tết, câu đối lễ nghĩa thường được dùng ở trên bàn thờ gia tiên hoặc ở các khu lăng mộ. Ở dưới đây chúng tôi xin được giới thiệu một số câu đối hay được mọi người dùng cho bàn thờ gia tiên và câu đối trên lăng mộ.

53 câu đối hay được khắc lên bàn thờ gia tiên và trên lăng mộ

01. Triệu nhân ngật dụng hữu thành, hiếu tư duy tắc
Thế đức khắc xương quyết hậu, phúc lí vĩnh tuy.

02. Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh,
Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng.

03. Tổ đường bách thế hương hoa tại
Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường.

04. Thân tộc lạc quan hi thế hóa
Đôn luân như kiến nghĩa môn phong.

05. Họ hàng tôn quý công danh muôn thuở chẳng phai màu
Tổ miếu thiêng liêng phúc đức nghìn thu còn tỏa sáng.

06. Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh
Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.

07. Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ
Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.

08. Các hệ phồn vinh nhờ phúc ấm
Nhiều đời cố gắng tở công xưa.

09. Kiến tạo gia phong tân cốt cách
Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa

10. Công đức lưu truyền thiên cổ niệm
Thạch bi ký giám ức niên hương

11. Đức tổ quang vinh hương vạn cổ
Từ môn hiển hách tráng thiên thu.

12. Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ
Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu.

13. Phiến niệm truy tư truyền bản tộc
Bách niên hương hỏa ức tiên công.

14. Nghiệp tổ vững bền nhân, trí, dũng
Gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền.

15. Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang
Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.

16.Phúc sinh phú quý gia đường Thịnh
Lộc tiến vinh hoa tử tôn hung

17. Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh

18. Thờ tiên tổ như kính tại thượng
Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân.

19. An bình thần liệu nền gia thất
Sáng rực tôn huân ấm tử tôn.

20. Ngước mắt nhớ tổ tông công đức
Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn.

21. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm
Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ.

22. Cây cỏ chào xuân cánh lá thắm
Tổ tông tích đức cháu con vinh.

23. Tông tổ thiên thu trường tự điển
Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương

24. Noi gương tiên tổ truyền thống anh hùng muôn thưở thịnh
Nối nghiệp ông cha phát huy khí thế vạn đời vinh.

25. Công đức vĩnh truyền tiên thế phả
Thuần bàng bất cải ngã gia phong

26. Muôn thuở công thành danh hiển đạt
Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.

27. Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại
Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn.

28. Nhờ thọ đức ông cha đã dựng
Đạo tôn thần con cháu đừng quên.

29. Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh
Trau dồi phúc đức vạn đời tươi.

30.Ơn dưỡng dục sau tựa biến Đông
Nghĩa sinh thành cao hơn non Thái.

31. Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu

32. Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến
Nuôi dạy con cháu hiển vinh về.

33. Lấy trung hiếu trì gia bền vững
Dùng đức nhân xử thế lâu dài.

34. Đức trạch trường lưu thiên lý thuận
Ân quang phổ chiếu vạn gia xuân

35. Tổ tiên ta dày công xây dựng
Con cháu nhà ra sức trùng tu.

36. Tổ tông công đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

37. Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn
Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu.

38. Cúc dục ân thâm Đông hải đại
Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao.

39. Bách thế bản chi bồi chỉ phúc
Nhất gia trữ trục thụ phong thanh.

40. Tổ đức cao minh tư phú ấm
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.

41. Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước
Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.

42. Tổ tông gieo trồng nền điền phúc
Cháu con canh tác nết viên tân.

43. Hiếu kính thông tông tổ
Trinh tường tập tử tôn

44. Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ
Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành.

45. Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời
Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu.

46. Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh
Con cháu nhớ ơn vạn đại vinh.

47. Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận,
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

48. Tổ tông công đức còn thơm dấu
Cháu thảo con hiền sáng mãi gương.

49. Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm
Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

50. Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

51. Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả
Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.

52.Tổ tông công đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại Vinh

53.Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lộng lộng không phủ kín công cha

=>> mời bạn xem thêm: kinh nghiệm xây dựng mộ đá

Bài viết liên quan