Thiện Nhân Stone Lắp Đặt Hoàn Thiện Khu Lăng Mộ Tại Bình Dương.

Là người con hiếu thảo có tâm với dòng họ. Luôn hướng về tổ tiên .A Linh đã bay ra tận ninh bình thăm cơ sở sản xuất và hài lòng kí hợp đồng xây dưng lăng mộ đá cho dòng họ tại khu đất a mới mua .

Trước đó a đã bàn bạc với đội ngũ kĩ thuật của Thiện Nhân Stone rất kỹ về hướng đất .chi tiết lăng thờ đá .họa tiết hoa văn.

Cổng tam quan với đôi cột to 35x35x345 .đôi cột nhỏ 30x30x2,75 được chạm tỉ mỉ,sắc nét .

lan can được chạm sen hóa cách điệu

4 góc là 4 cột đèn 20x20x1.95

Bài viết liên quan