Thiện Nhân Stone Lắp Đặt Khu Lăng Mộ Cho GĐ a Thành-Thành Nhà Hồ _Hậu Lộc _Thanh Hóa.

Ngày 16/12/2018 âm lịch.Thiện nhân stone đã lắp đặt và hoàn thiện khu lăng mộ cho gia đình a Thành.

A Thành là giám đốc doanh nhiệp kính window tại Rạch Giá _ Kiên Giang. Là người con xứ thanh xa quê hương đã lâu.trước đó vào tháng 8 âm lịch a đã thăm xưởng chế tác đá mỹ nghệ thiện nhân và kí hợp đồng lắp đặt khu lăng mộ đá.

Khu lăng mộ nhà a có KT 7x14m .lan can bao quanh chạm chữ ” Thọ” . 2 cách lăng chạm đôi hạc chầu .do diện tích chiều ngang của nhà a hẹp.nên chúng toi thiết kế bộ cổng tam quan thấp để tương xứng với diện tích đất nhà mình.

Bài viết liên quan