Thiện Nhân Stone lắp đặt khu lăng mộ cho GĐ chị Châu tại Hòa Bình

Có lịch hẹn từ 3 hôm trước ,vào 1 ngày trung tuần tháng 8/2018 . Chị Châu có về xưởng và kí hợp đồng lắp đặt khu lăng mộ và ngôi mộ đá cho chồng chị không may qua đời đột ngột.Cùng nhau nói chuyện qua ý tưởng của chị.chúng tôi đã phác thảo và lên ý tưởng lắp đặt khu lăng mộ theo đúng yêu cầu của chị .

Với địa hình khu đất nằm lưng chừng núi.Thiện Nhân Stone đã không quản ngại vất vả xây dựng lên khu lăng mộ cho gia đình.

Khu lăng mộ có kích thước 7mx10m .tựa lưng vào núi.đôi cột cổng làm đơn giản với lan can chạm tùng cúc . lăng thờ 3 mái đao dài 2,83×1,07 .cùng đôi đèn cao 1,75 ,đỉnh hóa vàng miệng 50cm.

Bài viết liên quan