Thiện Nhân Stone lắp Đặt Mộ Có Mái Đao Tại Chùa Hồi Long _ Hoàng Thanh _Thanh Hóa.

Ngày 28/2/2019 âm lịch .Thiện Nhân Stone đã lắp đặt hoàn thiện ngôi mộ đá cho cụ thân sinh cho a mạnh . Ngôi mộ được a đặt hàng trong cuối năm 2018.

Đây là ngôi mộ có kích thước 1,07×1.47×3,19 .Được làm 3 mái đao .với đế lót bắm nhám. Đế móng chạm sen .2 bưng hông chạm tùng cúc.trước sau chạm chữ Thọ. với 2 tấm bưng hông bài vị được xưởng chế tác đục thông phong .

Bài viết liên quan