Thiện Nhân Stone Lắp Đặt Mộ Có Mái Đao Tại Long Thành _ Đồng Nai

Ngày 29/04/2019 .Thiện Nhân Stone đã hoàn thiện ngôi mộ 3 đao cho bác Thành _ chủ nhà .tại Long Thành Đồng Nai.

Ngôi mộ được đặt với kích thước chuẩn phong thủy thước lỗ ban 1,25×2,35×3,19 với đế lót chạm chuyện chữ ” T ” .đế chạm hoa sen cách điệu.2 tấm bưng hông chạm bông sen hóa .Với 2 bưng cách bài vị được làm cách điệu kiểu mới.đằng sau chạm chữ thọ.khi lắp đặt lên ai cũng tấm tấm tắc khen ngợi.

Bài viết liên quan